چوب پنبه ایران سياسي انتخابات اصلاح طلب

چوب پنبه: ایران سياسي انتخابات اصلاح طلب اصلاح طلبان انتخابات مجلس انتخابات خبرگان انتخابات مجلس دهم

قیمت هر کیلوگرم موز در بازار مصرف رکورد شکاند و به قیمت ۶ هزار و ۷۰۰ تومان تا ۸ هزار تومان رسید.

موز ۸ هزار تومان شد

موز ۸ هزار تومان شد

عبارات مهم : بازار

قیمت هر کیلوگرم موز در بازار مصرف رکورد شکاند و به قیمت ۶ هزار و ۷۰۰ تومان تا ۸ هزار تومان رسید.

به گزارش تسنیم، قیمت موز در بازار مصرف (تهران) به شکل بی سابقه ای زیاد کردن یافته و رکورد شکانده است به طوری که هر کیلوگرم از این محصول به قیمت 6 هزار و 700 تومان تا 8 هزار تومان به فروش می رسد.

موز ۸ هزار تومان شد

بنابراین گزارش قیمت هرکیلوگرم موز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل زیاد کردن 2 برابری داشته است به طوری که بهمن ماه سال قبل هرکیلوگرم از این محصول 3 هزار و 500 تا 4 هزار تومان به فروش میرسید. قیمت این محصول در امسال و تا هفته های قبل نیز حدود 5 هزار تومان قیمت داشت.

بنابراین گزارش قالب موز مصرفی کشور وارداتی است ولی از نکات قابل توجه در این ارتباط محدود بودن تعداد وارد کنندگان این محصول است و این وارد کنندگان در صورت کم کردن عرضه محصول خود در بازار به آسانی می توانند قیمت ها را زیاد کردن دهند.

قیمت هر کیلوگرم موز در بازار مصرف رکورد شکاند و به قیمت ۶ هزار و ۷۰۰ تومان تا ۸ هزار تومان رسید.

موز یکی از پر مصرف ترین میوه های مصرفی در کشور بوده و حتی رقیبی بزرگ جهت محصولات پرمصرف تولید داخلی، مانند سیب و پرتقال است .

بنابراین گزارش تنها در 8 ماه امسال 354 میلیون دلار موز با وزن 460 هزار تن موز به کشور وارد شده است که در مقایسه با سال قبل رشد 21 درصدی داشته است.

واژه های کلیدی: بازار | محصول | مقایسه | محصولات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs